comptable

Desapareix el descompte del 20% en quota d’empleats de llar des de juliol.

El descompte en les quotes a la Seguretat Social que paguen els ocupadors que donen d’alta per primera vegada a treballadors dins del sistema especial per a empleats de la llar va quedar sense efecte al juliol després de no incloure menció expressa al seu pròrroga en l’última llei de Pressupostos. Així, els empresaris han constatat en els càrrecs mensuals de la Seguretat Social una alça del 20% en les quotes. Des del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social assenyalen que es tracta d’un tema de Pressupostos i que “s’estan analitzant diferents fórmules” perquè es pugui mantenir durant l’exercici complet. S / D