gestoria

GT considera irrenunciable la clàusula de revisió salarial en els convenis.

GT considera irrenunciable la clàusula de revisió salarial en els convenis. L’Informe del sindicat sobre la situació de la negociació col·lectiva fins a maig de 2017 revela que cada vegada són menys els treballadors i treballadores que estan coberts pels convenis que se signen i que les pujades salarials són insuficients i, per descomptat, molt allunyades de les xifres de recuperació econòmica i del creixement del PIB. Només el 18,8% dels convenis signats recullen la clàusula de garantia salarial, i d’ells, només el 56,29% la contempla amb efecte retroactiu. Fins al maig s’han registrat 2.129 convenis que afecten 4.447.446 treballadors, amb una pujada salarial mitjana del 1,27%. S / D.