keyboard-621831__340

Les novetats de 2018 també arriben als informes d’auditoria.

Les novetats de 2018 també arriben als informes d’auditoria. El Consell de Normes Internacionals d’Auditoria (Iaasb), l’organisme que emet les pautes en aquest camp, va desenvolupar una nova norma per dotar de més transparència la tasca dels auditors i els informes que formulen i acompanyen als comptes anuals. Entre els canvis, els auditors han de destacar els aspectes clau en què s’han fixat durant la realització del seu informe i la descripció dels riscos considerats més significatius i les respostes de l’auditor a aquests riscos. L’informe aportarà, igualment, més transparència sobre les responsabilitats de l’auditor i el seu deure d’independència i descriurà amb més detall les obligacions de la direcció i del govern de les empreses en relació als estats financers auditats. Els estats membres de la UE tenen, a més, de termini fins al juny de 2019 per transposar la Directiva per al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes, aprovada aquest any pel Parlament i el Consell Europeu. s / d