laboral

Suprem aclarirà per fi si la prestació per maternitat tributa o no per IRPF.

El Tribunal Suprem decidirà si la prestació per maternitat que cobren les mares durant el temps que estan de baixa en tenir un fill està o no exempta en l’IRPF. Una subvenció que poden compartir també amb el pare. L’Alt Tribunal va admetre al gener a tràmit el recurs de cassació de l’Advocacia de l’Estat.
El debat sobre si aquesta subvenció tributa en l’impost sobre la renda no és nou. La qüestió va arribar al seu punt àlgid quan una sentència de juliol de 2016 del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) va donar la raó a una contribuent i va establir que la prestació per maternitat estava exempta de l’IRPF. La decisió va posar en alerta a Hisenda, que va veure com es podia iniciar un procés pel qual milers de mares i pares sol·licitessin la devolució del que tributat per la prestació de maternitat.
L’Agència Tributària es va afanyar a assenyalar que la sentència era un cas aïllat i que la seva postura es mantenia ferma. Per Hisenda, la prestació per maternitat que abona la Seguretat Social té la consideració de rendiment de treball i com a tal està subjecta a l’impost sobre la renda. Mesos després de la decisió del TSJ de Madrid, el seu homòleg d’Andalusia va avalar en una sentència la postura d’Hisenda. Així, davant de dos casos anàlegs, diferents Tribunals Superiors de Justícia van dictar sentències en sentit totalment divergent. Li tocarà al Suprem posar pau.
“En aquesta situació d’incertesa, considerem que el més prudent és que els contribuents que hagin recorregut mantinguin els seus recursos vius. És a dir, que no es conformin amb la negativa d’Hisenda i segueixin recorrent “, apunta el soci i advocat del despatx Àtic Jurídic, José María Salcedo. Recorda que, si la sentència és favorable als interessos dels contribuents, aquests no podran beneficiar-se si van abandonar el recurs presentat. El TSJ de Madrid ha seguit emetent sentències en què defensa que la prestació no tributa.
El conflicte procedeix d’una redacció confusa de la llei, en concret de l’article 7, lletra h, de la llei de l’IRPF. “(…) Igualment estaran exemptes les altres prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat”, indica la norma. I afegeix: “També estaran exemptes les prestacions públiques per maternitat percebudes de les comunitats autònomes o entitats locals”. Hisenda interpreta que aquest últim paràgraf “determina una clara diferenciació” en el sentit que només declara exemptes les prestacions per maternitat autonòmiques i locals. Una opinió que també és compartida pel TSJ d’Andalusia. En canvi, el TSJ de Madrid assenyala que la prestació per maternitat que abona la Seguretat Social ha d’estar “forçosament” en l’àmbit de l’exempció general i que el paràgraf en el qual es fa referència a comunitats i ens locals simplement amplia el benefici fiscal i en cap cas actua com a restricció.
El Suprem haurà de decidir quina interpretació preval. Si s’inclina a favor de la tesi del TSJ de Madrid, més d’un milió de contribuents podria reclamar devolucions a Hisenda. L’impacte superaria els 1.000 milions.
(Cinco Días, 2018.02.04)