Formulari de contacte:

Nom i cognoms (obligatori)

Correu electrònic (obligatori)

Telèfon de contacte

Assumpte

El teu missatge

En compliment del que disposa la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que totes les dades que ens proporcioni seran incloses en un fitxer el titular i responsable és PUIG ASSESSORS, SL i seran tractades amb la màxima confidencialitat. PUIG ASSESSORS, S.L. garanteix que el tractament de les dades rebudes s’efectua sota nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua, manipulació o accés no autoritzat.

La finalitat de la recollida i tractament de les dades és gestionar la relació comercial, o realitzar tractaments amb fins d’informació o de prospecció comercial. L’informem que les dades que ens faciliti no seran cedides a tercers en cap cas.

El seu consentiment per al tractament de les seves dades per a les finalitats informades en el paràgraf anterior s’entendrà prestat de forma manifesta i inequívoca mitjançant la comunicació de les teves dades a través de la pàgina www.puig-assessors.cat.

L’informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals, així com revocar el consentiment atorgat. Així mateix, pot exercir el dret d’oposició a rebre qualsevol tipus de publicitat, realitzant la sol·licitud per email davant el responsable del fitxer (info@puig-assessors.cat).