conference-2110772__340

El cost laboral d’una hora de treball a Espanya va augmentar un 0,5% el 2017, fins a 21,2 euros.

Malgrat aquest augment, aquest cost és encara un 30% inferior al cost laboral per hora a la zona euro, on ascendeix a una mitjana de 30,3 euros, després d’augmentar un 1,9% l’any passat, segons les dades fetes avui públics per l’oficina d’Estadística europea (Eurostat).
Aquest avantatge competitiu dels costos laborals espanyols –que es mesura per la diferència negativa entre els costos laborals per hora d’Espanya respecte de la mitjana de la zona euro– s’ha ampliat des del 20% de 2008 al citat 30% una dècada després. En 2016, la dada d’Espanya va ser un 29,2% inferior a la mitjana de la zona euro.
La diferència entre aquests costos laborals a Espanya –que es mesuren en empreses de deu i més treballadors– en comparació amb la mitjana de tots els països que conformen la Unió Europea (UE) és inferior que amb els de la zona euro. En concret a tota la UE es van incrementar un 2,3%, fins a una mitjana de 26,8 euros l’hora. D’aquesta manera, aquest cost laboral comunitari és un 26,4% superior a l’espanyol.
Aquestes xifres col·loquen Espanya com el desè país amb els majors costos entre els 19 països de l’eurozona. No obstant això, Eurostat subratlla la disparitat existent en el cost laboral per hora entre els estats membres, ja que a Dinamarca va arribar als 42,5 euros, el major registre entre els Vint, enfront dels 4,9 euros de Bulgària, el país amb menor cost per hora treballada a la UE.
Entre els països de la unió monetària, el país amb majors costos laborals per hora va ser Bèlgica, amb 39,6 euros, per davant de Luxemburg (37,6 euros) i França (36 euros). Per contra, els països amb menors costos per hora de treball van ser Lituània i Letònia amb 8 i 8,1 euros, respectivament.
Espanya sí se situa en la mitjana del que pesen les cotitzacions socials en tot el cost laboral: el 25%, un punt més que la mitjana europea (24%).
(El País, 2018.04.10)