calculator-428294__340

El Govern aprova el rescats dels plans de pensions als 10 any.

El Govern aprova el rescats dels plans de pensions als 10 any
El Consell de Ministres d’aquest divendres ha aprovat definitivament la possibilitat que els que facin aportacions a plans privats de pensions puguin rescatar si així ho desitgen transcorreguts 10 anys des de l’ingrés realitzat. La decisió d’aprovar aquesta setmana la mesura, el contingut ja va ser anunciat amb anterioritat, va ser avançada aquest dijous pel president del Govern, Mariano Rajoy.
La mesura, pensada per incentivar les aportacions a plans privats d’estalvi per a la jubilació, beneficiarà les aportacions realitzades abans de 2015 el que permetrà la seva retirada voluntària a partir de l’1 de gener de l’any 2025. Només les quanties aportades abans d’aquest any podran retirar-se a mitjans de la dècada dels anys 20, no la totalitat dels fons corresponents al pla que s’hagin realitzat en els exercicis següents.
A Espanya hi ha més de vuit milions de persones que tenen contractats plans de pensions privats per valor de més de 106.000 milions d’euros. El Govern ha recordat que es tracta de productes amb baixa rendibilitat i als quals es carrega amb “comissions massa elevades”.
Per això, després rebaixar-en 2015, l’Executiu ha tornat a decidir reduir el cost d’aquestes comissions amb una rebaixa en tres trams. Com a resultat, el cost d’aquests plans passarà d’estar carregat amb recàrrecs pel 1,75% a una mitjana del 1,45%.
En concret, les comissions de gestió passaran del 1,5% al ​​1,25%, de mitjana; el cost de dipositaria baixa del 0,25% al ​​0,2%. Del costat de la gestió, la comissió màxima del fons de renda fixa passa del 1,5% al ​​0,85%, la de renda variable es manté en l’1,5% i la resta, les mixtes, a l’1,3% .
La mesura no ha gaudit del suport del sector de companyies de plans de pensions que consideren que la mesura pot suposar un efecte crida que propiciï retirades massives del capital estalviat, mentre que l’Executiu aspira a animar els que no ho fan a fer aportacions a plans privats per al retir laboral amb la confiança que podran rescatar part dels diners si ho necessiten transcorregut un termini prudencial.
Durant la negociació prèvia, es va arribar a plantejar imposar un límit de retirada anual de 10.000 euros per evitar rescats generalitzats de les aportacions passades si bé aquest límit ha estat finalment retirat de la normativa abordada aquest divendres pel Consell de Ministres.
Durant el debat previ a la redacció de la norma s’han manejat diferents exemples internacionals i nacionals de legislacions similars posades en marxa. Així, mentre que al Regne Unit es van produir sortides importants dels plans de pensions assolida la data en què era possible el seu rescat, els plans d’País Basc s’han convertit en un referent conservador, on les aportacions pràcticament no es retiren tot i existir aquesta possibilitat.
A preguntes de la premsa, el ministre portaveu, Íñigo Méndez de Vigo, ha assegurat que la mesura per fomentar els plans de pensions privades no suposa una desconfiança en el sistema públic de pensions. El portaveu de l’executiu ha asseverat que es tracta d ‘ “estimular l’estalvi” complementari al sistema nacional destacant que en paral·lel el Govern manté la seva obstinació a “garantir” les pensions públiques.
(El País, 2018.02.10)