write-593333_960_720

El manteniment de la deducció per inversió en habitatge habitual.

El manteniment de la deducció per inversió en habitatge habitual per als que van comprar casa abans de gener de 2013 segueix costant en total prop de 1.000 milions d’euros a l’any. Segons l’estadística de declarants de l’IRPF de 2015, més de 4 milions de declaracions, més del 20% del total, es van aplicar aquesta desgravació amb un cost de 1.379 milions d’euros per a les arques estatals i altres 1.408 per a les autonòmiques. Dos anys després de la seva desaparició, segueixen beneficiant a un de cada cinc contribuents. No obstant això, el seu cost és la meitat que durant el boom immobiliari. Les desgravacions per invertir en plans de pensions costen més de 4.500 milions d’euros a l’any, tot i que només el 14% dels contribuents les aplica. Aquesta deducció beneficia especialment a les rendes més altes, ja que el límit és de 8.000 euros l’any. Els que guanyen més de 600.000 euros a l’any s’han deduït de mitjana 6.561 euros. S / D.